CNC REZANJE

Jedan od najbitnijih segmenata obrade metala jeste njegovo rezanje jer direktno utiče na krajnji proizvod. Mi osiguravamo da rezanje bude odrađeno vrlo precizno i na taj način da se savršeno uklopi u Vaš finalni proizvod.

U ponudi imamo:

Fiber laser rezanje

U zavisnosti od materijala vršimo sjecenje lima do 20mm debljine i dimenzija maksimalno 2000x4000mm.

Autogeno rezanje

U zavisnosti od materijala vrsimo sjecenje lima do 100mm debljine i dimenzija maksimalno 2000x6000mm.

Plazma rezanje

U zavisnosti od materijala vrsimo sjecenje lima do 30mm debljine i dimenzija maximalno 2000x6000mm.

Od dizajna do finalnog proizvoda – tu smo za Vas.